روی‏‏‌کردهای سیاسی امام صادق (ع) درباره حکومت عباسیان
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم