برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه نویسندگی در طرح «شهروند خوب»
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: معاونت فرهنگی ـ هنری شهرداری قم