سیمای زن در صدای مولانا
55 بازدید
محل نشر: نشریه علمی ـ فرهنگی «حوراء»
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/1/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به دلیل فخامت جایگاه مولوی در عرصه فکر و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهمیت جهان بینی خاص او بررسی و ;تحلیل مقام و موقع زن در اندیشه وی موضوعی قابل تأمل شمرده می‏شود، شخصیتی چنین مؤثر و بنیان گذار در عرصه دانش بشری کم نظیر است، رتبه استادی مولانا پیش از مقام شاعری اوست، و در واقع مولانا اوّل صاحب نظر است و دوّم هنرمند، بنابراین نگاه ویژه‏ای که به جهان و انسان دارد نیز ...